A karnevÁl vége (Malek Andrea – Perjés JÁnos – Popper Péter)

Magyarország valaha volt egyik legnépszerűbb pszi chológusa, gyermekpszichológusa, vallási gondolko dója, közéleti személyisége tavaly ment el közülünk. Élete utolsó harmadában nagy hatást gyakorolt rá a buddhizmus, és a buddhisták élőlényszere tete, melynek irodalmi lenyomata a nagy sikert aratott Részemről mondjunk mancsot. Olvasson tovább

Őfelsége pincére voltam (Galkó BalÁzs – Bohumil Hrabal)

Hogyan lesz egy nagyravágyó pikolófiúból milliomos szállodatulajdonos, majd sorsával elégedett útkaparó?
Előtérben sok pénz és sok szex, háttérben a történelem girbegurba íve a Monarchiától a kommunizmusig, középpontban pedig egy kisember, aki nagy akart lenni, és akinek a bőrébe Galkó Balázs bújik – nagy élvezettel. Olvasson tovább

Állati dolgok! – Hangoskönyv (PogÁny Judit)

Már a legkisebb gyerekek is fogékonyak a költészet hangulatára, a vers játék és zene számukra, mely gazdagítja képzeletvilágukat. Egy egész állatkertre való állat elevenedik meg a lemezt hallgatva, olyan kiváló szerzők versei nyomán, mint Arany János, Benedek Elek, Csukás István, Gárdonyi Géza, József Attila, Kosztolányi Dezső, Kovács András Ferenc, La Fontaine, Móra Ferenc, Orbán Ottó, Petőfi Sándor, Pósa Lajos, Rigó Béla, Romhányi József, Szabó Lőrinc, Tamkó Sirató Károly, Varró Dániel. Olvasson tovább

A jó palócok (MészÁros ZoltÁn – MikszÁth KÁlmÁn)

Mikszáth Kálmán tizenöt kisregénye a palócság mindennapjaiból.
Egyik legismertebb műve egész közel viszi a hallgatót saját népe gondjaihoz, örömeihez, tragédiáihoz. Saját magunkkal találkozhatunk leírásai közben, s találkozhatunk folyamatosan a mindenek felett álló becsülettel, erénnyel, ártatlan gyermeki tisztasággal. Olvasson tovább