KommunikÁció és személyköziség (Erdélyi Margit)

"A kommunikáció és személyköziség két gazdag jelentésvonzattal rendelkező fogalom. E két kulcsszó együvé tartozása egy monografikus kiadványban csupán a lényeg, a hangsúlyok kijelölését szolgálhatja, illetve odafigyelésre motiválhatja a Tisztelt Olvasót abban az esetben, ha fontosnak gondolja saját és mások "interaktív információcseréjét". Korunk szinte végtelen lehetőséget biztosít arra nézve, hogy az emberiség által létrehozott szellemi értékek, avagy a mindennapi élethez szükséges információk szinte perceken belül eljussanak az irántuk érdeklődőkhöz. ( … ) Könyvünk szerény adalék kíván lenni a tekintetben, hogy elősegítse a hiteles verbális és nonverbális kommunikációt, elsősorban a személyközi (interperszonális) helyzetekben … Nem rejtett szándékunk az sem, hogy a hat fejezetbe strukturált ismeretanyag didaktikai szempontból is megtámogassa az adekvát kommunikáció létrejöttét, főleg a gyakran előforduló beszélt változatokban. Ezért a racionális jelrendszerek mellett hangsúlyosnak szántuk az érzelmi intelligenciáról, az érzelmekről és funkciójukról szóló fejezetet, ezek nélkül ugyanis nemigen beszélhetünk a teljes adekvát kommunikáció megvalósulásáról … "
Erdélyi Margit
Prof. PhDr. ERDÉLYI MARGIT, CSc. (1945, Hontfüzesgyarmat) irodalomteoretikus, egyetemi tanár. A Selye János Egyetem Tanárképző Karának alapító dékánja, évekig a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék valamint a Doktori Iskola vezetője. Kutatásaiban főleg drámaelméleti, kommunikációelméleti és olvasásdidaktikai kérdésekkel foglalkozik. Önálló kötetei: A groteszk vizsgálata, Dunaszerdahely, 1994; Hranicné otázky drámy, Nyitra, 1994; Hontfüzesgyarmat személynevei, Nyitra, 1995; Örkény-drámák elemzése, Dunaszerdahely, 1996; Iskolai gond(olat)ok, Dunaszedahely, 2000; Az irodalom és vetületei, Besztercebánya, 2002; A groteszk relációi drámákban, Dunaszerdahely, 2002; Értékek párbeszéde, 2003; Bevezetés az irodalomesztétikába, 2005; Olvasás és olvasat, Sopron, 2008; Drámaelemzések, Komárom, 2008; Esztétika -Irodalom – Kommunikáció, Dunaszerdahely , 2011; Pedagógia és irodalom kölcsönhatásai, 2012; Olvasás és szövegértés, Komárom, 2013.

Kiadó: MEDIA NOVA M
Oldalak száma: 191
Borító: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS
ISBN: 9788089734139
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2015
Árukód: 2680131 / 1156409

Online ar

Az oldalon található információk rendelkezésre áll egyetlen utalás.
Meg lehet vásárolni, vagy töltse le ezt a könyvet az interneten - www.libri.hu