HelyesírÁsi tanÁcsadó (Osiris diÁkszótÁr) (Laczkó Krisztina; MÁrtonfi Attila)

Az Osiris Diákszótár sorozatban megjelenő Helyesírási tanácsadó című kötet nem szótár, hanem átfogó, rendszeres helyesírási kézikönyv, amely elsősorban a 10-18 éves korosztály számára készült. Műfajának megfelelően a teljes helyesírási rendszert bemutatja, az alapoktól ismerteti és magyarázza a szabályokat, valamint számba veszi azokat az újabb vagy eddig szabályozatlan helyesírási jelenségeket is, amelyekre az érvényben levő akadémiai szabályzat nem ad eligazítást. Olvasson tovább

Német-Magyar nagyszótÁr klasszikus + net (Földes Csaba – HalÁsz Előd – Uzonyi PÁl)

130 000 címszó; 250 000 kifejezés; a legnagyobb méretű általános szókincset tartalmazó szótár Magyarországon; 60 szakterület szókincse a jogtudománytól az informatikán át a közgazdaságtanig; bőséges nyelvtani információk, új német helyesírás; fontos szókapcsolatok, kifejezések és példák; többféle keresési lehetőség a szócikkeken belül is; bőrkötéses. Olvasson tovább

Angol alapfokú nyelvvizsga – Origó (Dezsényi IstvÁn)

Új ORIGÓ sorozatunk követi az Akadémiai Kiadó korábbi Origó Nyelvvizsgakönyveinek hagyományát : – eredeti vizsgaanyagokat ad közre az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Origó nyelvvizsgarendszerének feladatbankjából – minden feladattípus megoldásához hasznos tanácsokat nyújt a nyelvvizsgára készülőknek – bemutatja az alapfokú írásbeli nyelvvizsga minden feladattípusát (a Közös Európai Referenciakeret B1 szintjén) – audio CD-n bemutatja a szóbeli nyelvvizsga hallás utáni szövegértés vizsgatípusát
ÍRÁSBELI feladatok: 20-20 Olvasási készség; Közvetítési készség; Íráskészség; Megoldások. Olvasson tovább

Angol nyelvtan – Alap-, közép-, felsőfok (Németh Katalin)

Miért jó ez a könyv?•Haszonnal forgathatják mindazok, akik az angol nyelvből még csak alapvető ismeretekre tettek szert, de azok is, akik nyelvvizsgákra vagy felvételi vizsgákra készülnek.•Referencia anyagként és gyakorló könyvként egyaránt megállja a helyét.•Kellő alapossággal foglalkozik azokkal a nyelvtani egységekkel, amelyek a középszintű nyelvtudással rendelkező tanulóknak a legtöbb gondot okozzák.•A magyar nyelvben összefoglalt nyelvtani szabályokat minden esetben példamondatok illusztrálják.•A bemutatott nyelvtani egységet változatos feladatok és fordítási gyakorlatok követik.•A függelékben további példamondatok segítik a könyvben megtalálható nyelvtani struktúrák megértését.•Az elsajátított tudást tesztek segítségével mérheti a tanuló.•A könyv tartalmazza a rendhagyó igék táblázatát, valamint a feladatok megoldókulcsát. Olvasson tovább

Magyar szlengszótÁr (Kövecses ZoltÁn)

A magyar nyelv csodálatos gazdagsága és a magyarul beszélők nyelvi leleményessége – közkeletű idegen szóval: kreativitása – ámulatba ejtette a múltban is és ejti ma is a tollforgatókat, művészeket, tudósokat. Nemegyszer a fordítókat is zavarba hozza: az olyan apró árnyalatok, mint például az apa-atya, kutya-eb, megközelíthetetlenek az idegen ajkúak számára. Olvasson tovább

JÁtékosan németül 1. (Albrecht Tímea)

Foglalkoztató munkafüzet kisiskolásoknak kezdő szinten.

Kiadó: HOLLÓ ÉS TÁRSA KFT.
Oldalak száma: 68
Borító: FŰZVE
Súly: 150 gr
ISBN: 9789636840716
Kiadás éve: 2003
Árukód: 2167289 / 1038898
Illusztráció: RAJZOKKAL

Online ar