Esküvőtervező

Az Esküvőtervező a menyasszonyok vagy ifjú jegyespárok számára kínál segítséget az esküvői előkészületekben. Minden szempontra kiterjedő, jól áttekinthető témaköreivel keretet nyújt a sok mérlegelést kívánó részletkérdések kidolgozásához és eldöntéséhez: mikor és hol szeretnénk megesküdni, ki legyen a tanúnk, honnan legyen a ruhánk, milyen legyen a csokrunk, milyen ízű legyen a torta, kiket szeretnénk meghívni, hol tartsuk a lagzit, mit szeretnénk nászajándékba, stb. Olvasson tovább

Meliki (CselenyÁk Imre)

Ferhat, a kiszolgált janicsár a rabszolgapiacon egy koszos rongycsomó alól magyar szavakat hall. Felrémlik előtte régi hazája és nyelve, és önmagát is meglepi azzal, hogy otthonába viszi a haldokló kislányt.
Boriska a mindene lesz, az egyetlen, aki örömet hoz a napjaiba, és akivel oly' szívesen megy solymászni. Olvasson tovább

A Díva – PalÁnkay KlÁra emlékezik (VÁrkonyi Judit)

Gertrudisként láttam először, 1955-ben. Rangra királyné volt, egyéniségre királynő. Amneris, Eboli, Ortrud, Marina – egész lényéből autoritás sugárzott. Cigányasszonyából/lányából is: Azucenából és Carmenből. Még vesztesen is. Legtöbbször éppen ekként láttam: A kékszakállú herceg várában. Olvasson tovább

Bolyai matematika csapatverseny 2013 (Nagy-Baló AndrÁs (Szerk.) – Tassy Gergely (Szerk.))

,, Agykutatóként azt kívánom hazám polgárainak, hogy az agyunkat egyre jobban lefoglaló külső információáradat ellenére képesek legyünk odafigyelni a lélek hangjára, több ezer éves hagyományainkat hordozó belső világunkra. Csak így állíthatjuk alkotóképességünket, vágyainkat, az együttműködő szellem erejét közös felemelkedésünk szolgálatába."
Olvasson tovább

Idegen orszÁg (Bächer IvÁn)

Aki ebbe a kötetbe belelapoz, rögtön láthatja, hogy a szerző élete és munkássága még mindig szorosan kötődik a magyar hírlapíráshoz, amely utolsó óráit éli tán. Cikkek, tárcák, tárcanovellák sorakoznak e kötetben, megemlékezések kedves könyvekről, képekről, emberekről, öncélú regisztrációk, rögzítések; ha már mindennek vége van, hátha legalább nyoma marad valaminek. Olvasson tovább

A barÁtsÁgról (Boncompagno Da Signa)

” Hogyan viselkednek a leplező, a szalmaláng vagy az úrhatnám barátok? Milyen az elvakított és milyen az igaz barát?A XIII. század eleji szerző szokatlan formában fogalmazza meg gondolatait az emberi kapcsolatokról. A világirodalomban számtalanszor feldolgozott és általános téma ezúttal ötletesen felépített szerkezetben: egy képzelt bírósági tárgyalás párbeszédeiben jelenik meg, ahol a peres felek, a szerző Teste és Lelke vitatkoznak arról, hogy létezik-e valódi barátság. Olvasson tovább

Ecclesia semper reformanda et renovanda (Gőzsy ZoltÁn (SZERK.) – Varga Szabolcs (Szerk.) – Vértesi LÁzÁr (SZERK.))

Katus László 80. születésnapja alkalmából adta közre a Pécsi Hittudományi Főiskola a professzor összegyűjtött egyháztörténeti vonatkozású írásait. Ez egyfelől nemes és indokolt gesztus a szerző felé; másrészt gyakorlati haszna is van, hiszen olyan alapvető tanulmányokat vehetnek így egybegyűjtve, könnyen kézbe a hallgatók, melyek gyakorta feltűnnek kollokviumi vagy szigorlati olvasmányjegyzékeken. Olvasson tovább

Az élet (Petelei IstvÁn)

Petelei István a 19. század második felének egyik kiemelkedő, életében komoly tekintélynek és elismerésnek örvendő, ám mára szinte elfeledett írója. Marosvásárhelyen született örmény-székely családba, a papi hivatás helyett választotta az újságírást és az irodalmi pályát. Olvasson tovább