KommunikÁció és személyköziség (Erdélyi Margit)

"A kommunikáció és személyköziség két gazdag jelentésvonzattal rendelkező fogalom. E két kulcsszó együvé tartozása egy monografikus kiadványban csupán a lényeg, a hangsúlyok kijelölését szolgálhatja, illetve odafigyelésre motiválhatja a Tisztelt Olvasót abban az esetben, ha fontosnak gondolja saját és mások "interaktív információcseréjét". Olvasson tovább

Hívatlan vendégeink (Harriet Lerner)

“Harriet Lerner imponáló őszinteséggel, számos tanulságos esettel hozza testközelbe a félelem, a szorongás és a szégyen okait és következményeit. A szerző Sigmund Freudhoz hasonló bátorsággal mer a saját szorongásairól beszélni. Nemcsak a lelki zavarokkal küzdőknek, hanem hozzátartozóiknak, a gyermekeik neveléséért aggódó szülőknek, házaspároknak és mindazoknak ajánlom a Hívatlan vendégeinket, akik szeretnék megérteni a bennük és a környezetükben zajló, ellentmondásos lelki folyamatokat. ” (Gerevich József pszichiáter, a Nők Lapja szakértője)
“Könyvem megjelenését követően többször beszéltem arról, hogy miért félek-félünk a sikertől, de egyszer sem tudtam világosan megfogalmazni. Olvasson tovább

Túszok a tÁrgyalóasztalnÁl (George Kohlrieser)

Átérezte-e már valaha az olvasó (legalább gondolatban), milyen élethelyzetbe kerül az, akit túszul ejtettek? Nagy valószínűséggel és szerencsére nem. Sokkal gyakrabban érezzük magunkat csapdában egy megoldatlan probléma miatt, ami bénulttá és tehetetlenné tesz, és megrekedünk annál a gondolatnál, hogy nincs kiút. Olvasson tovább

SzellemlÁny (Torey Hayden)

Jadie sohasem beszélt. Nem nevetett, nem sírt, és nem adott ki semmilyen hangot. Akárhogy próbáltak közeledni hozzá, bezárva maradt saját zavaros világába, ahol a szellemek beszéd nélkül is megértik egymást. Az osztályba érkező energikus új tanárnak végre sikerül megtörnie a hallgatást. Olvasson tovább

Szómúzeum (Hajdu Endre)

A nyelv és ezen belül a szókincs mindig változik. A régi szavak kihalnak, ezzel párhuzarnosan új szavak keletkeznek. Az újak legtöbbje széles körben elterjed. Van azonban a szavaknak egy izgalmas kisebb csoportja, amelynek tagjai, igaz, megszülettek, de nem honosodtak meg nyelvünkben. Olvasson tovább

Gyógypedagógiai ismeretek tÁra (Spaller Katalin – Spaller ÁrpÁd)

Se nem szótár, se nem lexikon, műfaja a kettő közé esik, mert elsősorban a rendeltetésére, a használatára, a célszerűségére figyeltek a szerzők. A kötet a címszavak alatt és azokon belül mindent megmagyaráz, nem alkalmaz rövidítéseket, a nyelvezet egyszerű, elsősorban a szülőkhöz szól, de ajánljuk a gyógypedagógiai iskoláknak és minden érdeklődőnek is. Olvasson tovább

Magyar jogtörténet (Bódiné Beliznai Kinga – Homoki Nagy MÁria – HorvÁth Attila – Kabódi Csaba – KirÁly Tibor – Lőrincz József – MÁthé GÁbor – Mezey Barna – Mezey Barna (Szerk.) – Révész T. MihÁly – Stipta IstvÁn – Zlinszky JÁnos)

A tankönyv rendszeres feldolgozásban tárgyalja a jogrendszer fejlődését, a jogtanítást, a jog tudományos művelésének alakulását, a jogtörténetírás, s a jogtörténet oktatásának nagy korszakait. Az intézménytörténeti fejlődés bemutatása során a könyv a magyar magánjog, büntetőjog és perjogok történetére koncentrál, mivel ezek képezik azt a három nagy történeti oszlopot, melyre jelenlegi jogrendszerünk is támaszkodik. Olvasson tovább

AlkotmÁnyjog (Jakó Nóra – Mikes Lili – Szabó Zsolt)

A szerzők a kötetet az Igazságügyi Minisztérium által kiadott hivatalos tételsor mentén írták meg, tematikusan rendezve az egyes témakörökhöz tartozó joganyagot és alkotmánybírósági gyakorlatot. A kötet célja egyrészt az, hogy átfogó ismereteket biztosítson minden témakörben, másrészt pedig rávilágítson az egyes kérdésekkel kapcsolatban jelentkező jogértelmezési és joggyakorlatban felmerülő problémákra is. Olvasson tovább