Magyar sors a KÁrpÁt-medencében (Für Lajos)

A könyvet történész írta, de megírására nem szakmai szempontok késztették. Elsősorban nem a szakmabeliekhez kíván szólni, hanem a nagyközönséghez. A magyarság sorsa – sorsunk – iránt érdeklődő értelmes magyarokhoz; a megcélzottak körén belül is főként a fiatalokhoz szeretne eljutni szavaival. Olvasson tovább

Az isztambuli menedék (Flesch IstvÁn)

A Török Köztársaság miniszterelnöke 1934-ben rendkívüli parlamenti ülésen bélyegezte meg a Trákiában zsidók ellen elkövetett erőszakos cselekményeket, egy évvel korábban pedig a köztársasági elnök befogadott országába a náci Németország egyetemeiről, főiskolai katedráiról elüldözött több száz értelmiségit. Olvasson tovább

A fekete – Egy szín története (Michael Pastoureau)

A jeles francia kultúrtörténész a fekete szín történetét elemzi illusztrációkkal tarkított kötetében.

Kiadó: PESTI KALLIGRAM KFT.
Oldalak száma: 284
Borító: CÉRNAFŰZÖTT, KEMÉNYTÁBLÁS
Súly: 480 gr
ISBN: 9788081016417
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2012
Árukód: 2233968 / 1088641
Olvasson tovább

A magyar huszÁrsÁg eredete (Darkó Gyula)

A huszárságot a legújabb időkig a köztudat a legmagyarabb fegyvernemnek tartotta, mely nemzetünk ősi hagyományaiból táplálkozik s nemzeti jellemvonásainkat a hadászat terén a legvilágosabban juttatja kifejezésre. A dicsőséget is, melyet ez a fegyvernem úgy a belföldön, mint a külföldön véghezvitt nagyszerű hadi teljesítményeivel s az egész európai hadügyre gyakorolt átalakító hatásával szerzett, nemzeti dicsőségünk javára szokták elkönyvelni a huszárság történetének úgy hazai, mint külföldi megfigyelői. Olvasson tovább

20. szÁzad története

A XX. század története képekben jól kezelhető, sok információt nyújtó, gazdagon illusztrált portrét fest a huszadik századról. Szöveg és képek segítségével mutatja be az 1900 és 2000 között történt összes fontosabb eseményt: nyomon követhetők a politikai botrányok, a tudomány és technológia fejlődése, a művészet, az irodalom, a zene és a vallás, valamint a filozófia területei, a felfedezőutak és a nagy felfedezések, a sportélet, a társadalmi változások és a mindennapi élet eseményei egyaránt. Olvasson tovább

TatÁrjÁrÁs (Nagy BalÁzs (Szerk.))

A Nemzet és emlékezet sorozat újabb kötete a tatárjárásnak, a középkori Magyarország legnagyobb megrázkódtatásának történetét vizsgálja. Gazdag válogatást tartalmaz a tatárjárásra vonatkozó legfontosabb ázsiai, európai és magyar forrásokból, kiegészítve ezeket az utókor emlékezetének formálódását meghatározó írásokkal. Olvasson tovább

Az ördög és a zsidók (Haraszti György (Szerk.) – Joshua Trachtenberg)

Joshua Trachtenberg, Amerikában élő német emigráns rabbi és történettudós immár klasszikussá vált műve, amelynek első kiadása 1943-banjelent meg. Mi a zsidókkal szemben hangoztatott vádak valódi értelme? Akár internacionalista kommunista, akár nemzetközi kapitalista, vagy akár egyszerre mindkettő, a zsidó a nyugati civilizáció főellensége. Olvasson tovább