TatÁrjÁrÁs (Nagy BalÁzs (Szerk.))

A Nemzet és emlékezet sorozat újabb kötete a tatárjárásnak, a középkori Magyarország legnagyobb megrázkódtatásának történetét vizsgálja. Gazdag válogatást tartalmaz a tatárjárásra vonatkozó legfontosabb ázsiai, európai és magyar forrásokból, kiegészítve ezeket az utókor emlékezetének formálódását meghatározó írásokkal. Olvasson tovább

Az ördög és a zsidók (Haraszti György (Szerk.) – Joshua Trachtenberg)

Joshua Trachtenberg, Amerikában élő német emigráns rabbi és történettudós immár klasszikussá vált műve, amelynek első kiadása 1943-banjelent meg. Mi a zsidókkal szemben hangoztatott vádak valódi értelme? Akár internacionalista kommunista, akár nemzetközi kapitalista, vagy akár egyszerre mindkettő, a zsidó a nyugati civilizáció főellensége. Olvasson tovább

KÁdÁr és a 20. szÁzadi történelem (Földes György (Szerk.) – Mitrovits Miklós (Szerk.))

Kádár János 2012-ben lett volna száz éves – a Politikatörténeti Intézet 2012 májusában kétnapos tudományos konferenciát rendezett Kádár és a 20, századi magyar történelem címmel ebből az alkalomból. A korszakkal foglalkozó történészek a saját, speciális kutatási területükön belül vizsgálták és mutatták be Kádár János szerepét és politikáját. Olvasson tovább

Libri AntikvÁr Ozirisz arcai (John Ray)

Ez a magával ragadó könyv eredeti módon közelíti meg az ókori Egyiptom lenyűgöző történelmét. John Ray egyiptológus tizenkét sorsot választott ki a civilizáció 3000 évet felölelő történetének különböző korszakaiból, hogy azokon keresztül mutassa be ezt a páratlan ókori kultúrát. Olvasson tovább

A vilÁgvÁros Budapest (Barta Györgyi (Szerk.) – Keresztély Krisztina (Szerk.) – Sipos AndrÁs (Szerk.))

A városról, városfejlesztésről, várospolitikáról szóló közbeszéd egyfajta mércének tekinti a dualizmus korának Budapestjét. Ekkor alakult ki Budapest máig vonzó arculata, értékes városképe. A kiegyezést követő évtizedek robbanásszerű fejlődését is egy rendszerváltozás vezette be, ami egyértelműen kedvező politikai hátszelet biztosított ahhoz, hogy az addig is dinamikus, ám tervszerűtlen városnövekedést tudatos fejlesztés váltsa fel. Olvasson tovább

Szentek és kalandorok II. (Nemere IstvÁn)

Az Árpád-házi uralkodók és családjaik történetének második része.

Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2015
Árukód: 2658815 / 8118413
Formátum: EPUB MOBI

Online ar – 1 400 Ft

Az ókori Róma (Fabio Bourbon – Anna Maria Liberati)

A római kultúra ma is jelen van a fejlett világban. Téved, aki azt hiszi, hogy a latin örökség csak a tudományos szóhasználatban, a jogászok tantervében, az irodalmárok kötelező olvasmányaiban, a régészeti emlékekben és sírkövek feliratain él. A római világ mai is eleven, és még nagyon sokáig hatni fog. Olvasson tovább