Képzelt történelem (Gerő AndrÁs)

A “Képzelt Történelem” a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetével foglalkozik. A személyek, az idő és a tér metszeteiben elemzi azt a világot, ami Ferenc József alatt páratlan erejű Kossuth kultuszban, a kis Magyarországon a Nagy-Magyarország gondolatban, az orosz megszállás alatt hivatalos függetlenségi szimbolikában nyilvánult meg. Olvasson tovább

A katona antropológiÁja (Harai Dénes)

A különböző szemléletekkel ellentétben, a háború önmagában nem műveltség vagy barbárság kérdése, sokkal inkább a mindenkori hatalmi-politikai-gazdasági intézményrendszer működésének függvénye, következménye. A katona a társadalmi világ természetéhez tartozik, és mint jelenséget a közgondolkodás a háborús mezőben tapasztalja meg, de nem lehet csupán a katonai fogalomrendszerrel vizsgálni, mert a folyamatokban személyiségének egésze érintett. Olvasson tovább

Hajdumegye leírÁsa (Varga Géza)

Az eredetileg 1882-ben, Debrecenben megjelent mű hasonmás kiadása. Varga Géza által szerkesztet kötet a Hajdú kerület történetét, Hajdú megye földrajzát, vizeit, növényeit és állatvilágét tartalmazza.

Kiadó: HISTÓRIAANTIK KÖNYVESHÁZ BT
Oldalak száma: 264
Olvasson tovább

Tizenkét nap szabadsÁg 1956 (Salamon KonrÁd)

Salamon Konrád albuma izgalmas áttekintésben tárja elénk az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét a forradalom kibontakozásától egészen a megtorlásig. A történeti eseményeket közérthetően átfogó kötetet mintegy 200 kép illusztrálja, köztük számos nyomtatásban korábban nem megjelent '56-os vonatkozású fotóval, így a könyv egyszerre tud kézikönyve és képes albuma lenni 1956 történetének. Olvasson tovább

Széchenyi elÁjul (Lackó MihÁly)

Az 1997-ben fiatalon elhunyt Lackó Mihály a filológia, kivált a narráció elemzés, továbbá a pszichológia, valamint a történetírás megközelítésmódjainak egyéni ötvözésével hívta fel magára a szakmai közvélemény figyelmét. Pszichotörténeti kutatásai során elsősorban két 19. Olvasson tovább

A nagy tűzvörös sÁrkÁny torkÁban (Kahler Frigyes)

Akik a vészterhes XX. század közepén a Bibliát forgatva Jelenések könyvét olvasták, annál a résznél, hogy " …más jel is feltűnt az égen: íme egy hatalmas  tűzvörös sárkány, amelynek hét feje volt és tíz szarva és hét fején hét korona ", könyv könnyen asszociálhattak Sztálinra és birodalmára. Olvasson tovább

A trianoni békeszerződés (Romsics IgnÁc)

Az I. világháborút lezáró 1920-as trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elveszítette területének 67 és lakosságának 58 százalékát. Ha a Magyar Királyságon belül területi és politikai autonómiát élvező Horvátországot is beszámítjuk, akkor a területi veszteség 71 százalékra szökik, a népességé pedig 63 százalékra. Olvasson tovább

Artúr kirÁly legendÁja (Bogdanov Edit (SZERK.))

Geoffrey of Monmouth volt az első angol krónikás, aki Historia regum Britanniae (Britannia királyainak története) című, XII. században írt nevezetes krónikájában összefüggően leírta az Artúr-mondakört. Annak ellenére, hogy Geoffrey műve történeti forrásértékkel tulajdonképpen nem rendelkezik sem biztos kronológiai, sem földrajzi fogódzókkal nem szolgál , Artúr király története mégis óriási hatást gyakorolt úgy korára, ahogy a későbbi korok krónikásaira is. Olvasson tovább