HortobÁgy örökségei (SaÁd József (Szerk.))

A hortobágyi deportálás vékony szál a társadalom mobilizálásának szövevényében. Mozzanat egy átfogóbb történetben: a tulajdon és a család átrendezésének kísérletében. A deportálás bőségesen hátrahagyott nyomait, az elhurcolt családok életút-szálait követve az 1945 utáni vidéki Magyarország életvilág-szövevényéhez is közel kerülünk. Olvasson tovább

SzabadsÁg tér '89 – A rendszervÁltoztatÁs aktÁi II. (RÁkay Philip)

A Szabadság tér '89 című televízió műsor és a belőle készült kétrészes könyv olyan, tabunak számító témákat is kíméletlen őszinteséggel igyekszik kibeszélni, amelyeket az elmúlt negyed évszázadban nem volt divat elővenni. Rákay Philip neves történészek, művészek, politikusok bevonásával dolgozza fel a kádári-diktatúra és a rendszerváltoztatás összefüggéseit. Olvasson tovább

Széchenyi emlékezete (Anka LÁszló – Gergely AndrÁs)

Érdekes és tanulságos betekintést nyújtanak hazánk történelmébe a híres Széchenyi-lakomákon elhangzott emlékbeszédek. Széchenyi István végrendeletében 200 aranyat hagyott egy serleg készíttetésére, amelyet minden évben a Nemzeti Kaszinóban megrendezett ünnepségen kellett kiüríteni az államférfi emlékezetére. Olvasson tovább

A magyar hadiipar története (DombrÁdy LórÁnd – Germuska PÁl – KovÁcs Géza Péter – KovÁcs Vilmos)

Ez a gazdagon illusztrált kötet a mindenkori magyar haderő haditechnikai ellátását és felszerelését biztosító háttéripar történetét mutatja be a magyarországi modern gyáripar kialakulásától, az 1880-as évektől napjainkig, a 2010-es évekig. Ezt az ellátóipart többnyire hadiiparnak nevezték, az 1950-60-as években középgépipar elnevezéssel is illették, manapság – a védelem és a biztonság megváltozott körülményeihez és feltételeihez igazodva – pedig inkább védelmi iparról beszélnek. Olvasson tovább

Európa próbatétele (DeÁk IstvÁn)

E könyv szerzője 18 éves volt, amikor alig idősebb mentora és az üldöztetésből megmentője, Stollár Béla révén megismerkedett a magyar ellenállási mozgalommal. Stollár mártírhalála Budapesten, 1944 karácsonyán ráébresztette arra, hogy a szembeszállás a megszállókkal igen nagy kockázattal jár nemcsak az ellenálló, hanem a környezete számára is. Olvasson tovább

A hunok kultúrtörténete (Dr. ObrusÁnszky BorbÁla)

Kiadó: FARKAS LÖRINC IMRE KÖNYVKIADÓ
Oldalak száma: 114
Borító: FŰZVE
Súly: 140 gr
ISBN: 9789639428577
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2006
Árukód: 2101473 / 1014789
Illusztráció: FEKETE-FEHÉR FOTÓ

Online ar

Az alföldi pÁncéloscsata (SzÁmvéber Norbert)

A szovjet-román csapatok 1944. szeptember második felében elérték a magyar Alföldet. További terveik szerint be kívánták keríteni az Észak-Erdélyben és Kárpátokban védekező német-magyar csapatokat. A szerző elsődleges (levéltári) források, a rendelkezésre álló szakirodalom és megbízható visszaemlékezések segítségével először a harcoló felek helyzetét, csapatait, terveit, fegyverzetét és hadrendjét igyekszik bemutatni, majd a lehető legnagyobb részletességgel tárgyalja magukat a harccselekményeket, végül elemzi a harcok kimenetelét. Olvasson tovább