MagyarorszÁg természetföldrajza (Mezősi GÁbor)

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést. Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Olvasson tovább

Dinamikus emlékezet (Roger C. Schank)

Roger C. Schank a számítástudomány, az oktatás és a pszichológia John Evans-professzora, a Northwestern Egyetem Tanulástudományi Intézetének igazgatója. Roger Schank, a mesterséges intelligencia úttörő kutatója korábbi műveiben a számítógépek tanulásával foglalkozott, amelyhez az emberi tanulás elméleteit használta fel. Olvasson tovább

Biológia II. kötet (Dr. Fazekas György – Dr. Szerényi GÁbor)

A könyv felöleli a biológia legfontosabb elméleti (biokémia, rendszertan, szervezettan, élettan, mikrobiológia stb.) és alkalmazott részterületeit (egészségtan, orvoslás, növénytermesztés, állat- tenyésztés, környezetvédelem, védett növények és állatok stb.), és érinti a megértésükhöz szükséges fizikai és kémiai alapokat. Olvasson tovább

Futni, enni, élni (Scott Jurek)

A Futni, enni, élni lapjain Scott Jurek úgy mesél az életéről és a pályafutásáról élsportolóvá és vegetáriánussá válásáról, hogy minden futó töltekezhet belőle, bárhol tart is a futásban. Olvasson tovább

Katharszisz (Andrzej Szczeklik)

“Két fél áll szemben egymással: a páciens és az orvos. Életünk különböző szakaszaiban betegeskedünk, következésképpen mindannyian gyűjtögethetjük a páciensek tapasztalatait. De ki az az ember, aki ilyenkor hozzánk lép, akinek a szavától oly sok minden függ? Olvasson tovább

Történeti egészségtan (Ember IstvÁn (Szerk.) – MolnÁr F. TamÁs (Szerk.) – Varga Csaba (Szerk.))

A közegészségtan a határterületek tudománya. A ráépülő népegészségtani kutatások egymástól gyakran távol eső tudományterületek adatait gyűjtik egybe, elemzik. Könyvükben a szerzők arra keresték a választ, hogy a magyar nemzet születési, megbetegedési és halálozási adatai, relatív fejlettségünk ellenére miért maradnak el más, hasonló adottságú, kultúrájú, szocializációjú államokétól. Olvasson tovább

Haladó genetika (Maróy Péter)

Tartalomjegyzék:
1. GENOMOK ÉS SAJÁTSÁGAIK, AHOGY A GENOM PROJEKTEK MUTATJÁK
1.1. Genom projektek
1.2. A genom tartalma
1.3. A genom projektek új irányai
2. EUKARIÓTA GENETIKAI MODELL SZERVEZETEK ÉS HASZNÁLATUK
2.1. Az élesztő
2.2. A lúdfű
2.3. Caenorhabditis elegans
Olvasson tovább